कार्यरत शाखा

गेवराई शाखा

छत्रपती शिवाजी महाराज चौक गेवराई , तालुका गेवराई , जिल्हा बीड.
Santtukarammultistateg@gmail.com
संपर्क :- 9577125125

संत तुकाराम मल्टीस्टेट

  अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

  बीड शाखा

  मोंढा नाका जालना रोड बीड,
  जिल्हा बीड.
  Santtukarammultistate1@gmail.com संपर्क :- 9130354354
  संत तुकाराम मल्टीस्टेट

   अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

   खरवंडी शाखा

   सोसायटी मैदान शेजारी,खरवंडी तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर. Santtukarammultistatekharwandi@gmail.com संपर्क :- 9529050124
   संत तुकाराम मल्टीस्टेट

    अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

    मुरुड शाखा

    आंबेडकर चौक,पोलिस ठाण्यासमोर, मुरुड Santtukarammultimurud@gmail.com संपर्क :- 9529053106
    संत तुकाराम मल्टीस्टेट

     अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

     गेवराई शाखा

     छत्रपती शिवाजी महाराज चौक गेवराई , तालुका गेवराई , जिल्हा बीड.
     Santtukarammultistateg@gmail.com
     संपर्क :- 9577125125

     संत तुकाराम मल्टीस्टेट

      अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

      बीड शाखा

      मोंढा नाका जालना रोड बीड,
      जिल्हा बीड.
      Santtukarammultistate1@gmail.com संपर्क :- 9130354354
      संत तुकाराम मल्टीस्टेट

       अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

       खरवंडी शाखा

       सोसायटी मैदान शेजारी,खरवंडी तालुका पाथर्डी , जिल्हा अहमदनगर. Santtukarammultistatekharwandi@gmail.com संपर्क :- 9529050124
       संत तुकाराम मल्टीस्टेट

        अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

        मुरुड शाखा

        आंबेडकर चौक,पोलिस ठाण्यासमोर, मुरुड Santtukarammultimurud@gmail.com संपर्क :- 9529053106
        संत तुकाराम मल्टीस्टेट

         अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा

         about us

         ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचवावे गावांमध्ये आर्थिक सुबत्ता यावी येथील बेरोजगार तरुणांना नोकरी व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात महिला शेतकरी व्यापारी स्वावलंबी व्हावे म्हणून संत तुकाराम मल्टीस्टेट ची सर्व टीम काम करत आहे. 

         about us

         ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचवावे गावांमध्ये आर्थिक सुबत्ता यावी येथील बेरोजगार तरुणांना नोकरी व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात महिला शेतकरी व्यापारी स्वावलंबी व्हावे म्हणून संत तुकाराम मल्टीस्टेट ची सर्व टीम काम करत आहे. 

         © 2023 –  All rights reserved.Design & Developed by Premixmedia