बँकिंग क्षेत्रातील आणखी खुप काही

आर डी
फिक्स डिपॉझिट
दाम दुप्पट
एम आय एस
आर डी
फिक्स डिपॉझिट
दाम दुप्पट
एम आय एस

दरमहा भरा आणि आकर्षक व्याज मिळवा

रक्कम 1 वर्षे 2 वर्षे 3 वर्षे 4 वर्षे 5 वर्षे 6 वर्षे
1000 12665 26665 42075 59107 77907 100000
2000 12329 53280 84149 118214 15815 200000
3000 37994 79932 126224 777321 233723 300000
4000 50658 106576 168298 236420 311631 400000
5000 63323 133220 220373 235535 389539 500000

ठेवीवर आकर्षक व्याजदर

15 ते 45 दिवस 6 % व्याज
45 ते 90 दिवस 8 % व्याज
91 ते 180 दिवस 9 % व्याज
181 ते 365 दिवस 11 % व्याज
366 दिवसपुढील 12 % व्याज

अपंग व ज्येष्ठ नागरिकांना 0.50 % जास्त व्याजदर

मासिक ठेव व्याज योजना

 रुपये 1 लाख गुंतवा व प्रतिमहा रुपये 1000 व्याज मिळवा

दाम दुप्पट 72 महिन्यात

 रुपये 1 लाख गुंतवा व  72 महिन्यानंतर 2 लाख मिळवा

दरमहा भरा आणि आकर्षक व्याज मिळवा

रक्कम 1 वर्षे 2 वर्षे 3 वर्षे 4 वर्षे 5 वर्षे 6 वर्षे
1000 12665 26665 42075 59107 77907 100000
2000 12329 53280 84149 118214 15815 200000
3000 37994 79932 126224 777321 233723 300000
4000 50658 106576 168298 236420 311631 400000
5000 63323 133220 220373 235535 389539 500000

मासिक ठेव व्याज योजना

 रुपये 1 लाख गुंतवा व प्रतिमहा रुपये 1000 व्याज मिळवा

ठेवीवर आकर्षक व्याजदर

15 ते 45 दिवस 6 % व्याज
45 ते 90 दिवस 8 % व्याज
91 ते 180 दिवस 9 % व्याज
181 ते 365 दिवस 11 % व्याज
366 दिवसपुढील 12 % व्याज
अपंग व ज्येष्ठ नागरिकांना 0.50 % जास्त व्याज दर
दाम दुप्पट 72 महिन्यात
 रुपये 1 लाख गुंतवा व  72 महिन्यानंतर 2 लाख मिळवा

about us

ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचवावे गावांमध्ये आर्थिक सुबत्ता यावी येथील बेरोजगार तरुणांना नोकरी व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात महिला शेतकरी व्यापारी स्वावलंबी व्हावे म्हणून संत तुकाराम मल्टीस्टेट ची सर्व टीम काम करत आहे. 

about us

ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचवावे गावांमध्ये आर्थिक सुबत्ता यावी येथील बेरोजगार तरुणांना नोकरी व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात महिला शेतकरी व्यापारी स्वावलंबी व्हावे म्हणून संत तुकाराम मल्टीस्टेट ची सर्व टीम काम करत आहे. 

© 2023 –  All rights reserved.Design & Developed by Premixmedia